ПОЉА БР. Milan Kundera: DIE WELTLITERATUR
година

Ликовни лајтмотив