ПОЉА БР. Venero Armano: USNULI NEZNANAC
година

Ликовни лајтмотив