ПОЉА БР. Nik Berk: NEVESTA DUBINÂ
година

Ликовни лајтмотив