ПОЉА БР. Tina Landeros: ODRAZ VRLINE
година

Ликовни лајтмотив