ПОЉА БР. Ibrahim Hadžić: SENILIJE
година

Ликовни лајтмотив