ПОЉА БР. Kris Abani: LUTRIJA
година

Ликовни лајтмотив