ПОЉА БР. Mileta Aćimović Ivkov: TRAJANJE, ISKUSTVO I SAZNANJE (Vladislava Vojnović: PeeMeSme, Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad, 2010)
година

Ликовни лајтмотив