ПОЉА БР. V. G. Zebald i Sara Kafatu: RAZGOVOR SA V. G. ZEBALDOM
година

Ликовни лајтмотив