ПОЉА БР. Mario Liguori: JESENJI POVRATAK
година

Ликовни лајтмотив