ПОЉА БР. Tadeuš Pajper: POLAZNA TAČKA; ODGOVORI I NAGOVEŠTAJI; GRAD, MASA, MAŠINA; METAFORA SADAŠNJICE; NOVE FORME U ŠTAMPARSTVU; POEZIJA TELA; SPORT I LEPO
година

Ликовни лајтмотив