ПОЉА БР. Nikola Živanović: BUDUĆNOST NEĆE STIĆI (Tomislav Marinković: Običan život, Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad, 2011)
година

Ликовни лајтмотив