ПОЉА БР. Boris Lazić: DE BIBLIOTHECA
година

Ликовни лајтмотив