ПОЉА БР. Mihail Veler: PAX AMERICANA
година

Ликовни лајтмотив