ПОЉА БР. Oleg Tomić: OČAJANJE I JEZA
година

Ликовни лајтмотив