ПОЉА БР. Milenko Pajić: OČEVINA
година

Ликовни лајтмотив