ПОЉА БР. David Albahari: GOVOR PRVOG LICA
година

Ликовни лајтмотив