ПОЉА БР. Embrouz Birs: BARTOLDI STATUI
година

Ликовни лајтмотив