ПОЉА БР. Aleksandar B. Laković: MENJANJE „POSTOJANE ISTOSTI“ (Zoran Đerić: Blato, Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad, 2011)
година

Ликовни лајтмотив