ПОЉА БР. Seren Ulrik Tomsen: UZDRMANO OGLEDALO
година

Ликовни лајтмотив