ПОЉА БР. Ursula Andkjer Olsen: BRAK IZMEĐU PUTA I IZLAZA
година

Ликовни лајтмотив