ПОЉА БР. Kristina Heselhold: CAMILLA AND THE HORSE
година

Ликовни лајтмотив