ПОЉА БР. Asmir Kujović: TZIMTZUM
година

Ликовни лајтмотив