ПОЉА БР. Erik Gotje: VARNICE
година

Ликовни лајтмотив