ПОЉА БР. Sven Birkerts: VRTOGLAVICA
година

Ликовни лајтмотив