ПОЉА БР. Saša Kozić: KLIKOMANIJA (Vladimir Ćeha: Samo na klik od tebe, Matica srpska, Novi Sad, 2011)
година

Ликовни лајтмотив