ПОЉА БР. Bojan Samson: IZVIDNICA ANGAŽOVANIH POETIKA
година

Ликовни лајтмотив