ПОЉА БР. Aleksandra Đurić: KAKO RASPAKOVATI BADJUOVE SVETOVE? (Vladimir Tasić: Svetovi Alena Badjua – Matematika, poetika, politika, Adresa, Novi Sad, 2011)
година

Ликовни лајтмотив