ПОЉА БР. D. T. Maks: NEDOVRŠENI
година

Ликовни лајтмотив