ПОЉА БР. Đorđe D. Sibinović: UVERENJE ZA PEVANJE
година

Ликовни лајтмотив