ПОЉА БР. Vandelin Šmit-Dengler: BERNHARDOVA GRDNJA
година

Ликовни лајтмотив