ПОЉА БР. Tomas Bernhard: OD KATASTROFE DO KATASTROFE
година

Ликовни лајтмотив