ПОЉА БР. Mario Z. Nemeš: BOKSIT
година

Ликовни лајтмотив