ПОЉА БР. MELANHOLIČNI SKEPTIK
година

Ликовни лајтмотив