ПОЉА БР. Zlatko Jelisavac: ROMANTIZAM I SAVREMENOST (Dragan Prole: Unutrašnje inostranstvo. Filozofska refleksija romantizma, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci/Novi Sad, 2013)
година

Ликовни лајтмотив