ПОЉА БР. Casopis POLJA 485
година

Ликовни лајтмотив