ПОЉА БР. Karlos Roberto Gomes Beras: STRANKINJA
година

Ликовни лајтмотив