ПОЉА БР. KRITIČNA MASA/IVICA
година

Ликовни лајтмотив