ПОЉА БР. V. G. Zebald: LE PROMENEUR SOLITAIRE
година

Ликовни лајтмотив