ПОЉА БР. Sting: KRALj BOLA
година

Ликовни лајтмотив