ПОЉА БР. Zoran Đerić: PROZNA POEMA O ANĐELIKI I SERGEJU (Franja Petrinović: Gramatika poremećaja, Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad, 2013)
година

Ликовни лајтмотив