ПОЉА БР. R. S. Tomas: VELŠKO ZAVJEŠTANJE
година

Ликовни лајтмотив