ПОЉА БР. Igor Smirnov: 105 h 70 = KVADRATURA PRAVEDNOSTI
година

Ликовни лајтмотив