ПОЉА БР. Mileta Aćimović Ivkov: ŽUDNJA ZA SMISLOM (Dejan Aleksić: Biti, Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad, 2013)
година

Ликовни лајтмотив