ПОЉА БР. Katerina Vatsela: ENERGIJA, DINAMIKA, POKRET
година

Ликовни лајтмотив