ПОЉА БР. Sibelan Forester i Svetlana Tomić: RAZGOVOR S POVODOM
година

Ликовни лајтмотив