ПОЉА БР. Dejan Aleksić: AUTOREFERENCIJALNOST
година

Ликовни лајтмотив