ПОЉА БР. Violeta Mitrović: IMA LI KRAJA TRUDOVIMA? (Krsta Popovski: Trudovi, Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad, 2014)
година

Ликовни лајтмотив