ПОЉА БР. Milan Đorđević: PORNOGRAFIJA
година

Ликовни лајтмотив