ПОЉА БР. Bora Ćosić: PTIČIJI RAZRED
година

Ликовни лајтмотив