ПОЉА БР. Sava Stepanov: UMET­NOST MI­RE BRT­KE (1930–2014)
година

Ликовни лајтмотив